Home

Birthday Celebrate 2019

“Birthday Celebration at Ripley’s Believe It or Not! Pattaya” สิทธิประโยชน์สำหรับเจ้าของเดือนเกิด 1. เจ้าของเดือนเกิด เล่นฟรีทั้ง 7 เครื่องเล่น ( ผู้ติดตามขั้นต่ำ 2 ท่าน ขึ้นไป) 2. รับฟรี เป็ปซี่ ขนาด 16 oz. (จำกัด 3 แก้ว) และป๊อปคอร์น 1 Bucket 3. รับฟรี Wax hand สีขาว มือเดี่ยว 1 ชิ้น สิทธิ์ประโยชน์สำหรับผู้ติดตาม 1. รับส่วนลด 10% เมื่อใช้บริการตั้งแต่ 2-4 คน ( เฉพาะการซื้อ Combo 3 / 5 / 7 เท่านั้น ) 2. รับส่วนลด 15% เมื่อใช้บริการตั้งแต่ 5-10 คน ( เฉพาะการซื้อ Combo 3 / 5 / 7 เท่านั้น ) 3. รับส่วนลด 20% เมื่อใช้บริการ 10 คนขึ้นไป ( เฉพาะการซื้อ Combo 3 / 5 / 7 เท่านั้น ) 4. รับสิทธิ์ซื้อเป๊ปซี่ ขนาด 16 oz. ในราคาเพียง 10 บาท จากปกติ

เงื่อนไข

  1. ผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรประจำตัวและบัตรประชาชน พาสปอต หรือเอกสารที่ระบุวันเดือนปีเกิด ที่ทางราชการออกให้เท่านั้น
  2. โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้ที่เกิดในเดือนที่มาใช้บริการเท่านั้น
  3. การใช้สิทธิ์ส่วนลดสำหรับผู้ติดตาม ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ติดตามตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
  4. โปรโมชั่นนี้รองรับทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
  5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  6. บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก สิทธิ์สำหรับโปรโมชั่นดังกล่าวได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ระยะเวลาโปรโมชั่น สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562